Projekto FOTOGRAFUOJU LIETUVĄ pristatymas


PIRMOJI PROJEKTO DALYVĖ - IEVA ČAPLIKAITĖ

Populiarinti Lietuvos kultūrinį paveldą (ne tik įtrauktus į registrus, bet Lietuvai brangius, unikalius objektus) rengiant modelio (visom prasmėm – merginų, vaikinų, poros, vaikų, šeimos, senelių) fotosesijas paveldėtinėje aplinkoje su to krašto žmonėmis.

O tai reiškia, kad visų pirma yra pristatomas Lietuvos „gyvasis" ir „negyvasis" paveldas – tai gražioji aplinka, kurią paveldėjome po visų istorinių perversmų ir žmonės, kurie likę čia gyventi ir dirba jos naudai. Lietuva yra nuostabi ir daug įvairaus pobūdžio fotosesijų yra padaryta, tiek architektūrinio paveldo objektų, tiek Lietuvos žmonių, bet mes norime sujungti šiuos du elementus į vieną.

Kitas svarbus momentas, kad mes visų pirma ieškome unikalių objektų visos Lietuvos mastu, t.y. ir mažuose miesteliuose siekiame surasti architektūrinį ir žmogiškąjį paveldą, dėl kurio mes gėrimės visa Lietuva. Parodyti, kaip mūsų paveldas gali prisidėti prie šiuolaikinio meno puoselėjimo visoje Lietuvoje. (Dažnai Lietuvos kaimas pristatomas kaip degradavęs, prasigėręs ar vietovės, kuriose belikę seneliai su anūkais, o mes norime parodyti, kad nepaisant įvairių ekonominių, socialinių, demografinių aplinkybių, ten yra daug grožio ir šviesos. Kažkaip norisi daugiau pozityvizmo ir kūrybos, o ne kritikos ir nepasitenkinimo).


Antras svarbus momentas, kad šiame projekte siekiame pritraukti naujus visažistus, kirpėjus, dizainerius, dekoratorius, drabužių ar aksesuarų kūrėjus ir kitų profesijų žmones, kurie gali prisidėti prie šio projekto sėkmingumo. Siekiame šį kultūrinį projektą paversti platforma, kurioje nauji, nepatyrę žmonės galėtų pristatyti savo idėjas, patirtį ir darbus, kad mūsų projektas būtų įdomus ir patrauklus. Kitaip sakant, kad iš vienos pusės populiarindami kultūrinį paveldą, skatinsime didžiuotis jaunus žmones savo šalimi, (bent jau tuos, kurie dalyvaus projekte), iš kitos pusės, sieksime į projektą įtraukti to krašto įvairių kūrybinių sričių žmones, kurie didindami savo žinomumą prisidėtų prie savo krašto meniško pristatymo.


Projektas "Fotografuoju Lietuvą – paprastą ir gražią"

Startuojam jau šiandieną, o kada baigsime nežinome.

Projekte galite dalyvauti ir Jūs! Kaip? Tiesiog užpildykite susisiekimo formą kontaktų skiltyje.